Et skjør sprekk i isen med snø over. Bildet sier for meg noe om skjørheten i livet og at det kan være små ting som kan utgjøre store forskjeller. Det sier også noe om grenser som kan være lette å gå over, men som en kanskje ikke bør gjøre likevel