Et gammelt ankerfeste ved det store vannet Vegår i Agder. For meg uttrykker bildet noe om viktigheten av et ankerfeste i livet. Og at det ut fra det kan vokse nytt liv om jordsmonnet er aldri så magert