Fra Selestrand ved Sola på Jæren. Bildet prøver å fange følelsen av at all kultur og alle byggverk står for fall. Mens naturen godt kan klare seg uten menneskelig påvirkning. Noen har også sett et veltet kors i bildet. Og dermed også at den troen og tradisjonen vår kultur har bygget på, kanskje også står for fall.