Bildet er fra pilegrimsveien mellom byene Saint-Jean-Pied-de-Port i Frankrike og Santiago de Compostella nordvest i Spania. Denne veien gikk jeg selv i 2005. 80 mil til sammen. Bildet er et klassisk motiv fra veien. Ser du godt etter, vil du se pilegrimmer på vandring i ulik avstand til hverandre. For meg uttrykker bildet noe av stillheten og langsomheten underveis, men også noe om det flotte felleskapet det var mellom pilegrimmene. Alle var på vei mot samme mål,men alle både trengte og kunne gi hjelp