Fra Borestranda på Jæren. Poenget med bildet er vel både å vise en fascinerende og litt skremmende himmel, men også hvordan den speiler seg i et lite vann på stranda. Igjen dette med speilinger, og hva det er vi egentlig ser: speilinger eller virkelighet?