Elva i myrområdedet ved Tjennstranntjenn. Ved utløpet av Vegårsvasselva.