Dette er et oversiktskart over kanoturen rundt hele Vegår. Turen er tegnet med rød penn (Riksvei 414 er også rød, men se bort fra den), og starter ved Orrenes, midt på kartet helt til venstre.