Kveldssol som farger gress, strå og blader. Bildet vil formidle håp om en lysere framtid. Fra Sjællands vestkyst