Skinnende motlys en februardag i skogen. Dett bildet handler for meg om at lyset kan bli ubehagelig sterkt å møte når jeg oppdager hvor feil jeg har tatt. For det kan gjøre vondt å få fullt lys på sine feil og svikt.