Tur Fossli/Norddal - Markramnen t/r.

Dette er en tur som hovedsakelig går på gml traktorveier. Men på den siste biten er veien nokså overgrodd, og opp til selve Markramnen går det bratt opp på merket sti. Fra Markramnen (472 moh) er det flott utsikt mot Nelaug og Ufsvatn. Turen inn tar nesten to timer, og tilbake igjen ca 1,5 time i rolig jevnt tempo. 

Turbeskrivelse:

Kjør av fra Skeimoveien ved Norddal/Fossli, og kjør innover en liten kilometer. Her er det greit å parkere. Så følger man bare traktorveien innover og oppover forbi et hogstfelt. Like før et stort hogstfelt deler veien seg. Her kan man velge begge traseer fordi de møtes lenger inne. Begge traktorveiene stiger ganske mye innover, men den til venstre har nok den bratteste stigningen. Vi gikk til høyre oppover, og tok den venstre traseen når vi kom tilbake. Etterhvert kommer man opp på en nokså åpen rygg med utsikt mot Vegår. Her blir veien mer og mer gjengrodd mens man går oppover lia i Markramnsdalen. Følg likevel denne stien/veien helt opp til Markramsmyra. Sving mot høyre over myra her, og så vil man se den merka stien (blå treklosser på greiner) som går bratt opp til Markramnen (472 moh). 

Når man kommer opp, er det bare å nyte utsikten før man tar samme veien tilbake igjen.

God tur!

Padle- og gåtur til Urdvannene fra Orrneset.

Dette er en tur som kombinerer padling med det å gå en tur. Det er en fin blanding fordi man da får trimmet både armer og ben. Nesten hele gåturen er på en smal grusvei/traktorvei. Den er fin og tørr å gå på, men det er jevn stigning nesten hele veien inn til Øvre Urdvann.(fra 190 moh til 330 moh på det høyeste punktet litt før Øvre Urdvann).

Padlingen tar en god time hver vei (avhengig av med- motvind). Gåturen tar en god time inn til Øvre Urdvann, og litt mindre tilbake. Dvs ca 4 timer effektiv, men rolig padle-/gåtid. 

Turbeskrivelse:

Vi padlet fra Orrneset nordøstover, gjennom sundet, forbi Hestekvila, og inn i Nordfjorden. Her svingte vi inn sundet ved Bærøya, og padlet videre til vi kom helt innerst i Urdhomkreken. Her er det fint å gå i land, og greit å la kanoen ligge til man kommer tilbake. 

Herfra går det en litt utydelig sti 100m opp til husene på Mortenstaua. (Mange bilvrak og rustne traktorer og gravemaskin står her). Herfra er det bare å følge en grei grusvei nordover mot Urdvannene. Det er fint å gå, men det stiger ganske godt på enkelte partier av veien. Det er også et fint utsiktspunkt mot Øvre Urdvann like før man kommer inn på en bredere traktorvei (Denne går helt til Spjotvasslia/Katterås). Denne kan følges et stykke videre nordover og nedover, før man tar av til venstre på en smal traktorvei helt ned til Øvre Urdvann. Herfra kan man gå tilbake til den brede veien. Så kan man følge denne noen hundre meter nordover før man snur. Da har du nemlig vært så vidt inne i Telemark :). 

Så er det bare å gå tilbake lett nedover til kanoen igjen. 

Og deretter en fin padletur tilbake til Orrneset. 

God tur! 

Rausandmoen - Vardheia - Lonfjell - Rausandmoen

Dette er en tur som for en stor del går utenfor stier/veier. Men bruker man kart og gps, er nesten hele turen på stier som er merket på kartet. Men stiene er gamle og flere steder nesten borte i terrenget. Men bruker man f.eks UT-appen og følger med på gps-en, ser man hvor man er, og terrenget er stort sett greit å gå i. Opp mot Vardheia er det også fin utsikt over Vegår. Hele turen tar ca 3.5 timer effektiv, men rolig gåtid. Dvs ca 2 timer opp til Lonfjell, og ca 1,5 time ned igjen.

Turbeskrivelse:

Start turen ved ved krysset opp Sønningheia. Gå litt tilbake på veien, og sving inn på en utydelig sti til høyre. Denne følges over Liongstebekken til man kommer inn på en gml traktorvei som følges oppover mot Vardheia. Forlat veien/stien halvveis opp til Vardheia, og gå rett opp til selve toppen av Vardheia. Her er det flatt og fint å gå, selv om det ikke er sti. Så går man videre nordover, og svakt nedover igjen til man kommer inn på veien like ved Lontjenn. Derfra følges veien mot venstre ca 500m, og så mot høyre i veikrysset, og videre ca 500m på veien mot Katterås. Her går man inn til høyre på en gml traktorvei, som stiger sakte opp mot Lonfjell. Det siste stykket mot toppen forlater man de utydelige traktorsporene og går svakt videre opp mot høyre til man kommer opp på selve Lonfjell (367 moh). Etter Lonfjell følges ryggen nordover forbi Svarttjenn dypt nede på høyre side. Så går man ned fra ryggen og rundt Svarttjenn på nordsiden av vannet. Da kommer man etterhvert inn på Liknoll-stien. Denne følges nedover til man kommer inn på veien igjen, og videre på veien helt tilbake til Lontjenn. Her svinger man inn til venstre på en utydelig og umerket sti. Denne kan være vanskelig å følge i terrenget, men sjekker man kart/gps, vil man kunne følge med om man er på rett vei. Etterhvert svinger stien bratt nedover mot Rausandlia, og krysser veien mot Katterås. Her kan man ta en snarvei på en sti nedenfor veien til man kommer helt ned på Rausandmoveien. Så er det bare å følge veien tilbake til utgangspunktet. 

God tur!

Tur Rausandmoen-Gunderslåttheia

Jeg gikk denne turen på truger, slik at den passer nok aller best på vinteren. Men store deler av turen er også fin på barmark hvis det har vært tørt en stund. Turen tar ca 2,5 timer i effektiv, men rolig gange. Store deler av turen er på kjerrevei, men noe er også utenfor sti/vei, slik at det er lurt å bruke kart med gps (UT-appen anbefales).

Turbeskrivelse:

Turen begynner på snuplassen innerst på Rausandmoen ved Hakenesbukta. Herfra følges kjerreveien bratt oppover, til høyre langs Einerrenna, forbi Halveiskjerret, og videre oppover og nordover til vestsiden av Gunderslåttheia. Her slutter kjerreveien, men det er bare et lite stykke til før man kommer opp på selve Gundeslåtthei. Her møter man en ny traktorvei som kan følges østover helt til toppen på Gunderslåttheia. (346 moh). Her er det flott utsikt både mot Vestfjorden og Nordfjorden. Ned igjen går man så tilbake nordvestover på ryggen av Gunderslåttheia, går ned på myra vest for Moltekjerrdalen midt på, og følger denne og myrene videre vestover til man kommer til Nordslåtta. Her dreier man mer sørvestover til man kommer inn på kjerreveien som følges ned Nordslåttdalen, og helt ned til Rausandmoen igjen.

God tur!

Tur Orrneset- Bjørklundheia

Jeg gikk denne turen på truger, og den går også over isen på Hellersvann, slik at den passer best på vinteren. Men store deler av turen er også fin på barmark hvis det har vært tørt en stund. Turen tar ca 4 timer i effektiv, men rolig gange. Store deler av turen er utenfor stier/veier, slik at det er lurt å bruke kart med gps (UT-appen anbefales).

Turbeskrivelse:

Turen begynner på Orrneset, og går på vei inn til Skålmodalen. Her følges så traktorveien innover forbi Skålmoen, og så BRATT opp til Høgås-Venemyr. Så går man over den flotte og store Venemyra inn til Venemyrbikkja. Etterhvert passerer man også kommunegrensa og kommer inn i Åmli. Da går man nordvestover og følger lia opp på østsida av ryggen opp mot Bjørklundheia (350 moh). På toppen er det flott utsikt både mot Vegår, Hovdefjell, Donafjell, Vedlausfjell (i Fyresdal) og Tveitfjellet (i Åmli). Videre er det bare å gå ned på vestsiden av Bjørklunheia, og så følge myrområdene sørover ned til Hellersvann. På vinterstid kan man så gå på isen nordøstover til man kommer til utløpet der Hellersbekken starter. Videre går man så på vestsiden av bekken nedover, over Skuggemyr, før man krysser bekken ved den store beverdammen/demningen. Her er det en fordel å gå opp på den andre siden av bekken, og gå over heia til man kommer ned på Hullmyr. Herfra er det sti i sydenden av myra og ned til kjerreveien som går langs Hellersbekken. Denne følges så helt ned til bilveien, som så følges tilbake til Orrneset.

God tur!

Rundtur Skåldalen-Tverrdalsheia-Rausandmoen-Skåldalen

Dette er en fin tur både sommer og vinter. Det er også fin utsikt mot Vegår/Skålvannene og Donafjell fra Tverrdalsheia. Selv har jeg gått turen på truger om vinteren. Det fungerte fint med fast og litt sammensunket snø. Turen går både på vei, kjerrevei og umerkede stier. 

Turen tar 2 - 2,5 timer å gå i rolig, men effektivt tempo. Spesielt på vinteren er det lurt å bruke kart (Ut-appen), og følge med på GPS-en hvor man er til enhver tid, fordi det ikke er lett å se hvor stien går nedenfor Høgfjell når det er snø på bakken.

Start ved Skåltangen og følg veien innover Skåldalen til Ubergskilen. Her er det lett og fint å gå. Deretter tar man traktorveien bratt opp mot høyre, og etter stigningen, på toppen av heia, svinger man av på en utydelig sti mot høyre igjen. Deretter sikter man mot ryggen ytterst på Tverrdalsheiene. Herfra er det et stykke uten sti ned i en liten dal, og så svakt opp igjen til man kommer inn på en ny sti/traktorvei. Denne følges nedover et åpen hogstfelt til en bedre traktorvei ved Rausandalstjenn. Like etter tjønna tar man av på en sti som går ned lia til høyre. Denne stien følges så nedover til man kommer inn på Rausandmoveien. Og så går man et lite stykke på bilvei tilbake til Skåltangen. 

God tur!

Tur ved Fiskeløys-vannet

Dette er en forholdsvis lett tur i småkupert og åpent terreng. Turen er mye på myr, så den passer nok best om vinteren når det er frost i bakken, eller på truger/ski når snøen ikke er alt for dyp/løs. Om vinteren er det også mulig å gå på isen på Fiskeløys.

Vår/sommer/høst fungerer nok turen best etter en tørkeperiode. 

Turen tar 1,5-2 timer i rolig, effektivt tempo. Turen går på lett synlig, umerket sti, men også en del utenom sti. Derfor er det lurt å bruke UT-appen med GPS, slik at man hele tiden kan følge med på hvor man er.

Turen starter på snuplassen der tømmerveien opp mot Fiskeløys stopper. Herfra går det en fin gammel kjerrevei inn mot Fiskeløys-vannet. Når man kommer opp, følges stien på høyre side av vannet. Her går stien over noen store myrer. Innerst i vannet tar man av fra stien og går tilbake litt lenger nord. Her er det ikke sti, men lett å gå mellom småskog og myr. Først går man inn til Slettmyr, så videre over til Fiskeløysmyra, Reverumpekjerr og Kartmyr, før man så svinger inn på stien langs Fiskeløysbekken igjen, og tilbake til utgangspunktet. God tur!

Tur-retur Rausandmoen - Nesknollen

Denne turen går på merket og umerket sti, skogsbilvei, og også noe på utydelig sti. Ca 4,5 timer effektiv gåtid (2,5 time opp og 2 timer ned).

Parker innerst i Rausandmoveien (Ved bommen).Gå litt tilbake og følg skilt/merket sti opp mot Liknollen. Følg stien helt til skogsbilveien ved Simonskart. Følg så skogsbilveien mot høyre til gapahuken ved Londammen. Ta så opp til venstre her på litt gjenvokst traktorvei som etterhvert går over i sti. Kryss Sjølskotmyrene på en utydelig sti, og gå nordøstover gjennom et trangt skar (kan være bløtt her). Følg så den trange dalen videre nordøstover opp til Tørjeslåttene. Her svinger man opp til høyre på en enda mer utydelig sti mot Knollslåttjenn, og så videre forbi tjønna og opp på ryggen mot Nesknollen (400moh). Her er det flott utsikt særlig mot Nordfjorden. Ned igjen kan man gå en liten runde sørover for å unngå det blaute området i skaret ved Sjølskottmyrene. Ved Londammen/gapahuken kan man også gå på traktorveien rett sørover og komme inn på Liknollstien ved Einarholene, selv om det er bløtt og myrete noen steder her. God tur!

Rundtur Rausandmoen - Gunderslåttheia - Brattland - Rausandmoen

 Dette er en tur på gamle traktorveier, stier og skogsbilvei. 1,5 - 2 timer effektiv gåtid.

Parker innerst i Rausandmoveien (Ved bommen).Gå traktorveien nokså bratt opp, og følg denne utover mot høyre (østover) etterhvert (Einerrenna). Grei gml traktorvei, men nokså bratt opp. Traktorveien følges etterhvert mer mot nord helt til man kommer helt opp på ryggen av Gunderslåttheia. Følg så en utydelig traktorvei østover oppe på ryggen av Gunderslåttheia. Etterhvert vil man få en strålende utsikt over hele Vestfjorden mot Hovdefjell. Følg så ryggen videre østover helt til det begynner å gå nedover igjen. Her er det flott utsikt østover mot Nordfjorden. Gå så ned mot høyre side av ryggen. Leter man litt her, finner man en utydelig sti nedover, men den er greit å følge. Etterhvert kommer man ned på en mer tydelig sti ved Dalen/Dalmyra. Herfra er det en grei sti/traktorvei man kan følge helt ned til Brattland. Og herfra går man så på traktorveien tilbake til Rausandsmoen igjen. God tur.

Tur Mjåvatn til Kvernvann og Tjernbrekka

Dette er en overkommelig tur på gamle kjerreveier, stier og skogsbilveier. Ca 2 timer effektiv gåtid.

Parker ved innkjøringen til øverste Mjåvatn-gården (Sandabrekka).Gå veien inn mot gården, og ta den gml kjerreveien inn og opp til høyre. Her er det greit å gå oppover til man kommer til et gjerde. Gå over dette og følg stien mot høyre på innsiden langs steingjerdet. Når stien kommer til en ny kjerrevei, klatrer man over gjerdet, og svinger til høyre oppover kjerreveien. Her er det greit å gå, men bratt oppover helt til man kommer opp på heia, og ser Nonnuten (330moh) til høyre). Herfra er det flatt og fint å gå til kjerreveien faller nedover igjen helt til Kvernvann. Følg så kjerreveien mot høyre, og etter 2-300 meter kommer man til Tjernbrekka-husene på en fin og åpen plass ved vannet. Herfra følger man en liten sti vestover helt til bekkeutløpet, og etter kryssing av bekken, kommer man inn på en ny kjerrevei. Denne følger man så mot venstre langs sørsiden av vannet. Kjerreveien går over i sti halvveis langs vannet. Denne stien følges til stedet der Åslandsbekken renner ut av Åslandstjørna. Kryss over bekken her og følg østsiden av bekken nordover på delvis utydelig sti. Etter ca 500 meter nordover, kommer man inn på en gruset traktorvei ved Kjørkemyra. Denne kan så følges helt ned til Bjørvann ved Kjørenes. Og så er det bare å følge Fjordbygdveien tilbake til bilen/sykkelen ved Mjåvatn-gården. God tur!

Tur Jåvnesmyra - Åsland

Del denne siden

Denne turen tar ca 1 time rolig, men effektiv gange. Den går nesten bare på gml traktorvei, men det er ca 500 m på sti ca halvveis. Turen går langs den verna og idylliske Jåvnesmyra, og inn til plassen Åsland. Herfra og tilbake igjen er det også god utsikt mot Stutåsen og Besteliheia.

Parker rett nord for brua der elva gjennom Jåvnesmyra renner ut i Vegår. Følg så traktorveien langs myra nordøstover. Her er det en fin gml traktorvei innover Åslandsdalen. Etter ca 20 min begynner veien å stige, og litt opp i lia (litt nedenfor der traktorveien slutter) går det så en sti til venstre og tilbake litt høyere opp i lia. Stien er ikke så lett å se i starten, men helt grei å følge til man kommer til husene på Åsland. Herfra går det så en grei traktorvei tilbake mot Jåvnes over en rygg med fin utsikt sørover. 

Tur Ettevann - Oksdalsheia

Dette er en tur i småkupert terreng på ca 1, 5 time rolig, effektiv gange. Hele turen er på gml traktorvei og skiløypetrase. Hovedsakelig skogsterreng, men også åpne partier og myrer. Turen kan også forlenges på mange ulike steder vha skiløypetraseen. Og den er fin å gå i også uten snø!

Parker i sydvestenden av Ettevann, og følg traktorveien østover, og så sørover inn til skiløypetraseen. Gå til høyre her og følg skiløypetraseen opp til Oksdalsheia. Her er det en fin gapahuk der løypa svinger tilbake nordøstover igjen.  (Eller man kan fortsette på en lengre runde vestover før man går tilbake) Her går det gradvis litt nedover før man kommer til Bjårmyr og Ettevassbekken. Sving til venstre når man ser lysløypa fra Myra, og så videre sørvestover før traseen går  over og nord for Ålkjerråsen, og ned til der man først kom inn på skiløypetraseen. Og da er det bare 10 min å gå samme vei tilbake til parkeringsplassen igjen 

Tre dager i kano på Vegår. Første tur, Vestfjorden:

Vi startet fra Orreneset (x 0 på kartet) 31. mai 2021, og padlet langs land sørover gjennom tunnelen under veien, og videre forbi Løvnesgården. Det var allerede over 20 grader og blikk stille. Senere på dagen steg temperaturen til 30 grader. Ferden fortsatte til helt innerst i Kilsfjorden, før så svingte østover langs land helt til elveosen ved naturreservatet Jåvnesmyrene. Herfra padlet vi på elva helt opp til Fosstølsteene før vi snudde (x 1 på kartet). Da hadde vi padlet ca 2,5 timer i rolig tempo. Vi padlet så tilbake igjen og ut i Vestfjorden, før vi tok en matpause på Biskusholmen. (x 2 på kartet). Så padlet vi nordover langs land helt inn til Langøya og tok et forfriskende bad ved stranda på Fjellmannshalsen. Til slutt padlet vi under brua og tilbake til Orreneset. Totalt ca 4,5 timer effektiv, men helt rolig padling. 

For bilder fra turen sjekk: Fotoalbum 

Tre dager i kano på Vegår. Andre dag, Nordfjorden:

Vi startet fra Orreneset (x 0 på kartet) en tidlig søndagsmorgen 13. juni 2021, og padlet nordøstover mot Rausandmoen. Så gikk ferden videre forbi Hakenes og gjennom nordsiden av sundet, før vi kom ut i selve Nordfjorden. Her padlet vi langs land nordover og helt inn til den lille fossen innerst i Urdhomkreken. Så padlet vi ut igjen gjennom sundet mellom Den Lange Tangen og Bærøya. Etter en liten stund nordøstover kom vi til Storkjerrøyene; et flott sted, og passe tid for lønsj (x 2 på kartet). Etter maten tok det en halvtimes tid før vi endelig kunne padle inn den lille kanalen ved Lyngvasseidet, og videre inn i Nedre Lyngvann. (Se kartet nedenfor). Vi brukte ca en halvtime for å padle rundt hele vannet. Etter å ha padlet ut kanalen igjen, gikk ferden forbi Ålekjerrneset. En liten sightseeing-stopp på land rundt hyttene på Kvernnesroa (x 3 på kartet) ble det også tid til. Her kunne vi også se ned på Ålkjerrtjørna. Da vi gikk i land her hadde vi brukt ca 4 timer effektiv, men rolig padling. Neste etappe ble å padle gjennom Rennsunda, og et langt stykke videre helt til vi rundet Renstøltangen. Her kom vi inn i elvedeltaet til Vegårvasselva som kommer fra Vegårvannet (et vann nord for Vegår). Dette førte til en spennende oppdagelsesferd i et flott område. Vi padlet helt inn i Tjennstrandtjenn før vi snudde og padlet sørover ut av området igjen. Til slutt havnet vi på en fin odde på Mosnes (x 4 på kartet). Her slo vi leir, satte opp teltet og spiste en bedre middag. Litt fisking og en fin ørret ble det også til slutt. Til sammen brukte vi nok ca 7, 5 timer i kanoen denne dagen. Det var også fint vær, men vi ble litt støle i baken, armer og rygg. Heldigvis hadde vi gode sitteunderlag.

Vi hadde planlagt å padle videre inn i Sørfjorden neste morgen. Men Yr varslet regn og kuling motvind på formiddagen, så da kastet vi inn håndkleet, ringte etter taxi, padlet inn til veien ved Mo, og ble kjørt hjem igjen til hytta vår på Orrenes.

For bilder fra turen sjekk: Fotoalbum

Kart fra andre dag: Nordfjorden, del 2

Kart fra andre dag: Nordfjorden, del 2

Tre dager i kano på Vegår. Tredje tur: Sørfjorden:

Denne etappen startet på ettermiddagen 19. juni ved veien sør for Mo (x 1 på kartet). Vi parkerte bilen der, og planen var å padle Sørfjorden, overnatte i telt, og så padle hjem på formiddagen dagen etter. Det så ut til å passe fint i forhold til værmeldingen. Vi begynte med å padle langs land rundt Mosnes og inn til Haukenes. Så forflyttet vi oss videre sørover helt ned til Jordsøya, rundt denne og så nordover igjen gjennom det smale Brattøysundet, og så sørover på ny langs østsiden av Lauvøya. Her padlet vi helt inn i Bjorhustjenn, og ut det enda smalere sundet sør for Skredderøya/Lauvøya. Så var vi ute i Stokksundet, og kunne padle rett sørover til vi passerte under brua ved Sundet. Herfra padlet vi et langt stykke sørover helt til Straumen og rundet så Brente Holmen, før vi padlet ut igjen og sørvestover mot Svartvadtjørna. Vi fant innløpet til tjørna ved Lonkjeften, og padlet inn i et utrolig flott område med myrer, vann og en elv som buktet seg innover helt inn forbi Svartvadlonene (x 2 på kartet). Her snudde vi og padlet ut igjen. Vi brukte ca tre kvarter på turen inn og ut av Lonkjeften. Nå var det på tide å padle nordover igjen forbi Salvesnes, Rugnestangen og videre opp langs Stogøyene, Stranda og tilbake til broen ved Sundet. En liten time senere kom vi gjennom den lille broen over til Stokksundøya, og kunne endelig slå leir på en av Galtholmene i sju-tida på kvelden (x 3 på kartet). Da hadde vi hatt effektiv, men rolig padling i ca 5 timer.

Etter en natt i teltet og en lett frokost, var vi klare for å padle hjem igjen på formiddagen neste dag. Da var det bare å padle forbi Tåråneset og så den lange etappen langs land på sørsiden av Nordfjorden (Se kartet nedenfor). Heldigvis hadde vi oppholdsvær og en lett medvind fra øst. Etter ca 2,5 timer kom vi til Eidet (x 4 på kartet). Her gikk vi i land og kikket på den nedlagte saga og hyttefeltet. Nå var det bare det siste stykket igjen, og vVi brukte ca en time fra Eidet og tilbake til Orrenes (x 5 på kartet) via Degerneset. Dermed hadde vi på tre turer padlet rundt så å si hele ytterkanten av Vegår. Det vil si 7-8 mil som vi til sammen brukte 17-18 timer på.  

For bilder fra turen sjekk: Fotoalbum

Kart fra tredje tur: Sørfjorden (og Nordfjorden) del 2

Kart fra tredje tur: Sørfjorden (og Nordfjorden) del 2

Tur Rausandmoen - Gunnarslåttmyra

Dett er en tur på 1,5 - 2 timer. Det er litt bratt opp, men fin utsikt over Vegår fra Gunnarslåttmyra. Turen går hovedsakelig på gml traktorveier, men også noe på umerka sti.

Turbeskrivelse: 

Start innerst ved bommen på Rausandmovegen. Her går det en gml kjerrevei nokså bratt opp. Følg denne, og ta etterhvert av mot høyre langs Einerrenna. Når man kommer opp til Halvveiskjerret, tar man av fra kjerreveien på en utydelig sti. Etterhvert ser man Gunnarslåttmyra foran seg. Gå på den utydelige stien til den går bratt ned mot myra. Følg stien på venstre side av myra. Nå blir det etterhvert fin utsikt over Vegår. Snart ser man en kjerrevei som følges bratt nedover helt til den kommer inn på veien som går ut til Brattland. Så er det bare å følge veien tilbake igjen til Rausandmoen. God tur!

Tur Skåldalen - Ubergsfjellet

Dette er en tur på 2, 5 timer hovedsakelig på traktorvei og merket sti.

Turbeskrivelse:

Start ved bommen inn Skåldalen. Her er det en liten halvtime å gå på traktorvei til innerst Ubergskilen. Ta så til venstre her, og følg en merket sti (røde plastikkbånd) nokså bratt opp dalen. Stien kan være litt utydelig, men ser man etter merkingen, finner man fram. Når man kommer opp og ser Donafjellmyra til venstre, svinger stien inn og opp mot høyre. Her er det en del stigning igjen til man kommer inn på en gml traktorvei. Denne følges mot høyre og går etterhvert over i en sti som fortsatt er merket. Når man nærmer seg toppen av Ubergsfjellet, kan man ta av stien litt mot høyre og følge ryggen helt til toppen (340 moh). Herfra er det fin utsikt mot Vegår og Skåldalen. Følg så ryggen svakt ned mot venstre til man kommer inn på den merka stien igjen. Da ser man Vestre Taklimyra til venstre. Når man kommer ned til sydenden av myra, svinger stien skarpt mot venstre, og kommer etterhvert inn på en gml traktovrvei bratt ned Ubergsdalen helt til krysset innerst i Ubergskilen. Så er det bare å følge traktorveien ut Skåldalen igjen. God tur!

Tur Orrneset - Lille Skålheia - Skålmoen - Hullmyr - Hellersbekken - Orrneset.

Dette er en grei tur hvis man f.eks er litt lei av å gå rundt Orrneset. Turen tar 1,5- 2 timer i rolig tempo. Den er variert, litt opp og ned, og noen steder er uten synlig sti. Men det er mange greie/fine partier, og også flott utsikt over Orrneset/Vegår.

Turbeskrivelse:

Gå gjennom bommen på Orrenesveien og ut på Rausandmoveien. Sving bitte litt til venstre her, og så rett opp i heia på en umerka sti som slynger seg (litt utydelig noen steder) oppover mot et flott utsiktspunkt ut over hyttefeltet fra Lille Skålheia (x 1 på kartet). Fortsett så på en sti som blir borte etterhvert, men hold til venstre litt ned og så opp mot den høyeste ryggen på Lille Skålheia. Det er litt ulendt her noen steder pga hogstfelt, men fullt mulig å gå. Gå så videre på ryggen, sving litt til venstre, og følg en gml traktorvei ned til veikrysset ved Skålmoen. Herfra følger man den gml traktorveien mot venstre helt forbi myra Høgåskjerra. Etter den går det litt oppover i en sving, og man tar inn til venstre (x 2 på kartet) på en utydelig sti oppover i en liten dal. Stien forsvinner etterhvert, men gå over en liten myr og opp til høyre forbi en liten topp med store furutrær. Så bærer det litt nedover igjen til man ser Hullmyr på høyre hånd. Fortsett på venstre side av myra, og gå så ned i en liten dal i enden av myra. Her kommer man inn på en gml traktorvei/sti som går først bratt, og så slakt nedover til man kommer inn på traktorveien langs Hellersbekken. Så er det bare å følge traktorveien nedover langs bekken. Her er det flatt og fint og gå, men litt gjengrodd noen steder. Etter 10-15 min kommer man inn på Rausandmoveien igjen, og så er det bare 5 min tilbake til Orrneset. God tur!

Sykkeltur ved Vegår; rundt Vestfjorden, Sørfjorden og Nordfjorden.

Det er mange fine sykkelturer i Vegårshei. Så vi har mange sykler stående fast på hytta. I dag beskriver jeg en overkommelig sykkeltur på ca 2 timer rolig sykling. Mye er på grusvei, og det er en del stigning halvveis også. Det er derfor best å bruke enten offroad eller hybridsykkel. 

Turbeskrivelse: 

Start f.eks på Orrneset og sving sørover i krysset etter badestranda ved Langøya. Litt opp og ned i starten på asfsalt, men vakkert parti langs Vegår/Vestfjorden her. Sykle så bare ca 500 meter slakt oppover etter at man forlater Vegår. Og før man kommer til Fossli, sykler man skarpt til venstre, og nedover en grus/tømmervei. Det er god grusvei her, og greit å sykle. Følg veien over noen myrpartier, og kryss Leirbekken/Bruslåttelva, før det så etterhvert går ganske bratt opp Sågliene. På toppen er det også en bom (kryss på kartet). Et lite stykke videre kommer man til et stort veikryss. Hold til venstre her, og trill på grei grusvei langs bekken ned hele Diplemyrdalen. Når man kommer ned, åpner Sørfjorden seg, og man kommer inn på asfaltveien igjen ved Nes. Da er det lett og fin sykkelvei på asfalt helt til Vegårtun. Derifra blir det grusvei langs hyttefeltet og Nordfjorden forbi Bjørvann og Mjåvatn helt til man er tilbake til krysset ved Langøya. Og da er det bare 5 minutter tilbake til Orrneset igjen. God tur.

Tur fra Rausandmoen til Liknollen(401 moh) (2,5 - 3 timer t/r/)

Dette er en grei tur på merket vei/sti. Den er også blitt oppjustert slik at den nå går utenom de våteste myrene. Det er overkommelige stigninger, og også mye flatt helt opp til selve Liknollen.

Turbeskrivelse:

Kjør/sykle/gå til “strømhuset” på Rausandmoen (rett før badeplassen). Følg så hytteveien oppover, og gå rett fram på traktor/kjerrevei til venstre for den siste hytta. Nå er det grei merket vei/sti og gå på slakt oppover. Etterhvert får man også god utsikt over Vegår (hvis man snur seg). Etterhvert blir “veien” mer og mer sti og krysser Lonbekken. Her er det en fin foss med fine svaberg på nedsiden av stien. Stien fortsetter flatt/oppover gjennom åpen furuskog, og over en liten ås-rygg til venstre for den myra den gikk gjennom tidligere. Så kommer man inn på en ordentlig traktorvei med kryss, og tar da til høyre i krysset. Nå følger man bare kjerreveien slakt oppover. Den svinger etterhvert noe mot venstre og blir litt brattere. Ta så inn til høyre der det er skiltet mot Liknollen. Følg merket sti oppover til et mer åpent landskap. Her er det fine berg og rasteplasser. Stien går så ut til kanten av “stupet” ved Liknollen. Her er det fin utsikt østover mot “Fjellveggen” og nordover mot hyttefeltet ved Store Steinstjønn. Stien følger også kanten av stupet sørover helt til man ikke kommer lenger. Da kan man bare gå tilbake samme vei, eller krysse vestover (uten sti) til man kommer inn på stien litt lenger nede igjen. God tur.

Tur via Skålmoen, Hellersvann og ned langs Hellersbekken igjen. (Ca 3 timer)

Dette er en fin tur, riktignok på litt utydelig sti noen steder. Men følger man forslaget på kartet mitt, er det ikke vanskelig å finne fram. Jeg anbefaler å laste ned appen til Turistforeningen: “Ut”. Bruker man den, vil man alltid kunne se hvor man er, - nesten på meteren hvis man zoomer inn. 

Turbeskrivelse:

Gå forbi bommen på Orrneset og ut på hovedveien. Gå så bare 10 m mot venstre, og følg en liten sti som går nokså bratt opp fra veien. Stien er grei å følge videre opp til en liten bergknaus (kryss på kartet) med flott utsikt over Vegår og Orrneset. Følg stien videre innover i et flatere område. Stien blir etterhvert nesten borte, men hold svakt mot venstre og gå til høyre for Lille Skålheia. Så går det svakt nedover på en gml tømmervei, til man kommert ned i veikrysset på Skålmoen. (Kryss på kartet).Ta til venstre og følg den gamle kjerreveien innover og oppover Høgåsdalen. Det er nokså bløt myr på toppen, så stien svinger av både til venstre og høyre for myra. Den er også litt utydelig flere steder. Men så går det nedover igjen mot Hellersvann, og her følger stien vannet til man kommer til Hellersbekken. Det beste er å krysse bekken ved utløpet fra Hellersvann, selv om det noen ganger er mye vann i bekken. Følg så en liten rygg på sørsiden nedover langs bekken. Her er det ingen sti, men greit å gå. Nå kommer man til et stort område som beverne har demt ned (kryss på kartet). Det er fascinerende å se både stiene, de nedgnagde trærne og byggverkene deres. Turen fortsetter videre forbi beverdemningen på sørsiden av bekken. Her er det litt kronglete å gå, men det er ikke så langt før man kommer inn på en smal og litt gjengrodd traktorvei. Etter en stund krysser den bekken, og så følger man bare veien/stien slakt nedover til hovedveien igjen. Og da er det bare 5 minutter på veien tilbake til Orrenesveien.

Donafjell, 450 moh, (Ca 3,5 timer)

Donafjell byr på flott utsikt over Vegår og hele Vegårshei. Turen tar normalt ca tre timer pluss 40 min sykkeltur t/r Orrneset. (hvis man går inn til "setra", bør man beregne ca 5 timer totalt)

Turbeskrivelse:

Ta sykkelen fatt fra Orrneset. Sykle inn traktorveien ved Skåltangen/Skålbekken og følg veien langs Nedre og Øvre Skålvann helt til til setra innerst i Øvre Skålvann. Syklene kan man sette fra seg ved bommen like før setra(kryss på kartet). Følg høyre side av innmarka ved setra nokså bratt oppover på en litt utydelig og umerka sti. Men den blir etterhvert grei å følge. Etter den første stigningen, krysses en bekk, og det blir litt mindre bratt innover. Stien er fortsatt litt utydelig noen steder, men så kommer man inn på en gml kjerrevei. Denne følges nordover til man krysser en bekk igjen, og etter den 1. flata etter bekken, tar man skarpt inn til venstre over en myr. Litt bløt og utydelig sti her også, men gå rett over myra, så blir stien tydeligere igjen når den går bratt opp til Donafjell. Her er det et bratt parti der man må holde seg fast i noen greiner, men det går greit å komme seg opp. Stien går opp gjennom et skar her, og like før man kommer helt opp, er det mulig å ta en liten avstikker til venstre ut mot Klomra. Her er det flatt og fint fjell å gå på, og flott utsikt ytterst på pynten. Tilbake til hovedstien kan man gå på fjell litt lengre mot vest til man kommer inn på hovedstien igjen. Her svinger stien bratt opp til høyre, og etter litt stigning kommer man opp på selve Donafjell med fantastisk utsikt over bla Vegår. Her passer det med en pause, og nyte utsikten (kryss på kartet). I rolig tempo vil man bruke 1,5 - 2 timer hit. Videre kan man gå på bart fjell nokså langt rett nordover, helt til det tipper svakt nedover igjen. Følg så en liten dal svakt mot høyre på en veldig utydelig sti, og ta så enda mer til høyre over en myr, og så bratt ned en kløft der det er mulig å følge en utydelig sti nedover. Når man kommer ned, hold igjen til høyre på stien tett opp til fjellveggen. Stien følges nokså nært fjellveggen hele veien svakt nedover, og til høyre forbi Steinknatten. Etterhvert kommer man inn på den gamle kjerreveien igjen, og snart er man tilbake til myra der man svingte av opp til Donafjell. Så følger man bare den gamle kjerreveien rett fram hele veien nedover (ikke ta av stien til venstre der man kom opp). Her er det lange, flate partier før det til slutt går bratt ned til Skåldalen. Så er det bare å gå traktorveien tilbake til setra og syklene. Tidsbruk ned fra Donafjell vil være ca 1, 5 time. God tur!