ARTIKKELOVERSIKT:

Forfatter: Her legger jeg ut utdrag fra boka jeg har skrevet. Men du kan også finne tanker om det å være forfatter, og om ev. nye bøker

Arrangementer: Her skriver jeg om ulike temamøter og samtaler jeg er med å arrangere og delta i. Mye handler om temaer i skjæringspunkter mellom psykologi, psykisk helse og religion

og Turtips Vegårshei: Her legger jeg ut tips til turer jeg selv har gått. Jeg legger også ved kart over de ulike turene. Som navnene sier, er turene henholdsvis fra Kristiansand kommune (inkl gml Søgne og Songdalen kommuner), og fra Vegårshei kommune (inkl noen turer inn i Åmli)

Kjærlighet: Her finner du tanker og funderinger rundt det viktigste av alt: Kjærligheten.

Nyheter: Her skriver jeg om mer dagaktuelle nyhetssaker.

Samfunn: Klikker du her, vil du finne betraktninger rundt vår kultur og vårt samfunn. Ofte sett i forhold til andre kulturer og samfunnsforhold.

Tro/viten: Jeg er opptatt av forhold mellom tro/religion og vitenskap. På mange måter tror jeg de begge handler om å forstå livets og universets innerste mysterier. Men de bruker forskjellige språk og metoder. Og ingen av dem har enerett på sannheten. Mer om dette kan du finne ut av om du klikker deg inn på denne siden.

Kjønn: Her er ulike perspektiver omkring mann/kvinnerollen, legning og seksualitet. En del av artiklene er preget av debatten omkring innføringen av et vielsesrituale for likekjønnede par i Folkekirken.

Pilegrim: Jeg har gått flere pilegrimsvandringer i Spania og Norge. Det har gitt meg mange opplevelser, erfaringer og tanker. Du finner mer om det her.

Tro og psykologi: Forholdet mellom troen og dens psykologiske forutsetninger og konsekvenser, syns jeg også det er spennende å skrive om. Mye forskjellig her.

Peterson: Her har jeg samlet artikler som tar utgangspunkt i det den canadiske psykologiprofessoren har sagt eller gjort. Jeg opplever at han er en svært viktig stemme i vår tid. Det finnes spor av hans tanker i svært mange andre av artiklene mine også.

Jul og advent: Dette skriver jeg mye om. Bla har jeg skrevet en "adventskalender" med ord til ettertanke for hver dag i adventstiden. Her har jeg også en side med eldre juletanker. Sjekk gjerne her: Eldre juleartikler

Språk: Jeg tok reallinja på gymnaset (den hadde høyest status), men jeg burde nok valgt språklinjen. Språk har alltid interessert meg. Jeg har også utdannelse i norsk, og i norsk for fremmedspråklige.

Eventyr og Myter: Dette er også spennende. Jeg tror eventyr og myter inneholder evige og viktige sannheter for alle mennesker. Og eventyr er slettes ikke bare for barn.

Psykisk helseJeg slitt mye med psykisk sykdom gjennom mesteparten av livet mitt. Mye har handlet om depresjon. Men for ikke lenge siden fikk jeg diagnosen "bipolar". Jeg er opptatt av å allminneliggjøre og øke kunnskapen om psykisk sykdom. Og skriver derfor en god del artikler om dette.

Unnskyld: Et viktig ord som brukes alt for lite. Men uproblematisk å bruke det, er det likevel ikke. Jeg tenker at tilgivelse og vilje til forsoning omtrent er det eneste som kan snu fastlåste prosesser og relasjoner mot noe bedre.

Religion: Et stort og viktig tema igjen. Religion har gjort og gjør ufattelig mye viktig og godt. Men desverre også ufattelig mye destruktivt og ondt. Sikkert fordi det ligger så mye makt og sterke krefter i det å ha "Gud på sin side". Jeg tror selv jeg har en del viktige perspektiver å tilføre dette temaet. Sikkert fordi den kristne tro og religion har vært svært viktig for meg gjennom store deler av livet mitt.

Radikalisering: Jeg møter og snakker med mange innvandrere. Ikke minst unge muslimske jenter. Det er nok først og fremst disse jeg har i tankene når jeg skriver om farene ved radikalisering. Jeg tenker de muslimske jentene har mange begrensninger som kan "låse dem inne", og i tilleg står de også i fare for å bli radikalisert hvis de tar troen sin på alvor. Samtidig tror jeg at det er bare de som kan starte en sårt tiltrengt oppmykning/modernisering av islam.

Påske: Her finner du bla betraktninger for hver dag i påskeuken. Det er sannsynligvis den viktigste uken for hele vår vestlige, kristne kultur. Den kalles både den siste, og den stille uken. Eldre påskebetraktninge finner du her: Eldre påskeartikler

RelasjonerHer skriver jeg om sorger og gleder vi kan oppleve i de nære relasjonene våre. Omfattende forskning viser at gode, nære relasjoner er det aller viktigste både for vår fysiske og psykiske helse. Og at både manglende og vonde erfaringer i nære relasjoner i barndommen, er det aller skadeligste for både livslengde og livskvalitet. 

Personligheten: Her finner du mine tanker omkring psykologi; - spesielt selverkjennelse og personlighet. Mye er nok egne hobbytanker, men jeg trekker også inn resultater av ulike typer psykologiske retninger og hjerneforskning.

Jeg arbeider også med artikler-kronikker om andre temaer: f.eks bioteknologien, Folkekirken, straff, transhumanisme, Bibelens første fortellinger, m.m. Følg med:)

Del denne siden