Tur Rausandmoen - Gunnarslåttmyra

Dett er en tur på 1,5 - 2 timer. Det er litt bratt opp, men fin utsikt over Vegår fra Gunnarslåttmyra. Turen går hovedsakelig på gml traktorveier, men også noe på umerka sti.

Turbeskrivelse: 

Start innerst ved bommen på Rausandmovegen. Her går det en gml kjerrevei nokså bratt opp. Følg denne, og ta etterhvert av mot høyre langs Einerrenna. Når man kommer opp til Halvveiskjerret, tar man av fra kjerreveien på en utydelig sti. Etterhvert ser man Gunnarslåttmyra foran seg. Gå på den utydelige stien til den går bratt ned mot myra. Følg stien på venstre side av myra. Nå blir det etterhvert fin utsikt over Vegår. Snart ser man en kjerrevei som følges bratt nedover helt til den kommer inn på veien som går ut til Brattland. Så er det bare å følge veien tilbake igjen til Rausandmoen. God tur!

Tur Skåldalen - Ubergsfjellet

Dette er en tur på 2, 5 timer hovedsakelig på traktorvei og merket sti.

Turbeskrivelse:

Start ved bommen inn Skåldalen. Her er det en liten halvtime å gå på traktorvei til innerst Ubergskilen. Ta så til venstre her, og følg en merket sti (røde plastikkbånd) nokså bratt opp dalen. Stien kan være litt utydelig, men ser man etter merkingen, finner man fram. Når man kommer opp og ser Donafjellmyra til venstre, svinger stien inn og opp mot høyre. Her er det en del stigning igjen til man kommer inn på en gml traktorvei. Denne følges mot høyre og går etterhvert over i en sti som fortsatt er merket. Når man nærmer seg toppen av Ubergsfjellet, kan man ta av stien litt mot høyre og følge ryggen helt til toppen (340 moh). Herfra er det fin utsikt mot Vegår og Skåldalen. Følg så ryggen svakt ned mot venstre til man kommer inn på den merka stien igjen. Da ser man Vestre Taklimyra til venstre. Når man kommer ned til sydenden av myra, svinger stien skarpt mot venstre, og kommer etterhvert inn på en gml traktovrvei bratt ned Ubergsdalen helt til krysset innerst i Ubergskilen. Så er det bare å følge traktorveien ut Skåldalen igjen. God tur!

 
What do you want to do ?
New mail

Tur Orrneset - Lille Skålheia - Skålmoen - Hullmyr - Hellersbekken - Orrneset.

Dette er en grei tur hvis man f.eks er litt lei av å gå rundt Orrneset. Turen tar 1,5- 2 timer i rolig tempo. Den er variert, litt opp og ned, og noen steder er uten synlig sti. Men det er mange greie/fine partier, og også flott utsikt over Orrneset/Vegår.

Turbeskrivelse:

Gå gjennom bommen på Orrenesveien og ut på Rausandmoveien. Sving bitte litt til venstre her, og så rett opp i heia på en umerka sti som slynger seg (litt utydelig noen steder) oppover mot et flott utsiktspunkt ut over hyttefeltet fra Lille Skålheia (x 1 på kartet). Fortsett så på en sti som blir borte etterhvert, men hold til venstre litt ned og så opp mot den høyeste ryggen på Lille Skålheia. Det er litt ulendt her noen steder pga hogstfelt, men fullt mulig å gå. Gå så videre på ryggen, sving litt til venstre, og følg en gml traktorvei ned til veikrysset ved Skålmoen. Herfra følger man den gml traktorveien mot venstre helt forbi myra Høgåskjerra. Etter den går det litt oppover i en sving, og man tar inn til venstre (x 2 på kartet) på en utydelig sti oppover i en liten dal. Stien forsvinner etterhvert, men gå over en liten myr og opp til høyre forbi en liten topp med store furutrær. Så bærer det litt nedover igjen til man ser Hullmyr på høyre hånd. Fortsett på venstre side av myra, og gå så ned i en liten dal i enden av myra. Her kommer man inn på en gml traktorvei/sti som går først bratt, og så slakt nedover til man kommer inn på traktorveien langs Hellersbekken. Så er det bare å følge traktorveien nedover langs bekken. Her er det flatt og fint og gå, men litt gjengrodd noen steder. Etter 10-15 min kommer man inn på Rausandmoveien igjen, og så er det bare 5 min tilbake til Orrneset. God tur!

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Sykkeltur ved Vegår; rundt Vestfjorden, Sørfjorden og Nordfjorden.

Det er mange fine sykkelturer i Vegårshei. Så vi har mange sykler stående fast på hytta. I dag beskriver jeg en overkommelig sykkeltur på ca 2 timer rolig sykling. Mye er på grusvei, og det er en del stigning halvveis også. Det er derfor best å bruke enten offroad eller hybridsykkel. 

Turbeskrivelse: 

Start f.eks på Orrneset og sving sørover i krysset etter badestranda ved Langøya. Litt opp og ned i starten på asfsalt, men vakkert parti langs Vegår/Vestfjorden her. Sykle så bare ca 500 meter slakt oppover etter at man forlater Vegår. Og før man kommer til Fossli, sykler man skarpt til venstre, og nedover en grus/tømmervei. Det er god grusvei her, og greit å sykle. Følg veien over noen myrpartier, og kryss Leirbekken/Bruslåttelva, før det så etterhvert går ganske bratt opp Sågliene. På toppen er det også en bom (kryss på kartet). Et lite stykke videre kommer man til et stort veikryss. Hold til venstre her, og trill på grei grusvei langs bekken ned hele Diplemyrdalen. Når man kommer ned, åpner Sørfjorden seg, og man kommer inn på asfaltveien igjen ved Nes. Da er det lett og fin sykkelvei på asfalt helt til Vegårtun. Derifra blir det grusvei langs hyttefeltet og Nordfjorden forbi Bjørvann og Mjåvatn helt til man er tilbake til krysset ved Langøya. Og da er det bare 5 minutter tilbake til Orrneset igjen. God tur.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Tur fra Rausandmoen til Liknollen(401 moh) (2,5 - 3 timer t/r/)

Dette er en grei tur på merket vei/sti. Den er også blitt oppjustert slik at den nå går utenom de våteste myrene. Det er overkommelige stigninger, og også mye flatt helt opp til selve Liknollen.

Turbeskrivelse:

Kjør/sykle/gå til “strømhuset” på Rausandmoen (rett før badeplassen). Følg så hytteveien oppover, og gå rett fram på traktor/kjerrevei til venstre for den siste hytta. Nå er det grei merket vei/sti og gå på slakt oppover. Etterhvert får man også god utsikt over Vegår (hvis man snur seg). Etterhvert blir “veien” mer og mer sti og krysser Lonbekken. Her er det en fin foss med fine svaberg på nedsiden av stien. Stien fortsetter flatt/oppover gjennom åpen furuskog, og over en liten ås-rygg til venstre for den myra den gikk gjennom tidligere. Så kommer man inn på en ordentlig traktorvei med kryss, og tar da til høyre i krysset. Nå følger man bare kjerreveien slakt oppover. Den svinger etterhvert noe mot venstre og blir litt brattere. Ta så inn til høyre der det er skiltet mot Liknollen. Følg merket sti oppover til et mer åpent landskap. Her er det fine berg og rasteplasser. Stien går så ut til kanten av “stupet” ved Liknollen. Her er det fin utsikt østover mot “Fjellveggen” og nordover mot hyttefeltet ved Store Steinstjønn. Stien følger også kanten av stupet sørover helt til man ikke kommer lenger. Da kan man bare gå tilbake samme vei, eller krysse vestover (uten sti) til man kommer inn på stien litt lenger nede igjen. God tur.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Tur via Skålmoen, Hellersvann og ned langs Hellersbekken igjen. (Ca 3 timer)

Dette er en fin tur, riktignok på litt utydelig sti noen steder. Men følger man forslaget på kartet mitt, er det ikke vanskelig å finne fram. Jeg anbefaler å laste ned appen til Turistforeningen: “Ut”. Bruker man den, vil man alltid kunne se hvor man er, - nesten på meteren hvis man zoomer inn. 

Turbeskrivelse:

Gå forbi bommen på Orrneset og ut på hovedveien. Gå så bare 10 m mot venstre, og følg en liten sti som går nokså bratt opp fra veien. Stien er grei å følge videre opp til en liten bergknaus (kryss på kartet) med flott utsikt over Vegår og Orrneset. Følg stien videre innover i et flatere område. Stien blir etterhvert nesten borte, men hold svakt mot venstre og gå til høyre for Lille Skålheia. Så går det svakt nedover på en gml tømmervei, til man kommert ned i veikrysset på Skålmoen. (Kryss på kartet).Ta til venstre og følg den gamle kjerreveien innover og oppover Høgåsdalen. Det er nokså bløt myr på toppen, så stien svinger av både til venstre og høyre for myra. Den er også litt utydelig flere steder. Men så går det nedover igjen mot Hellersvann, og her følger stien vannet til man kommer til Hellersbekken. Det beste er å krysse bekken ved utløpet fra Hellersvann, selv om det noen ganger er mye vann i bekken. Følg så en liten rygg på sørsiden nedover langs bekken. Her er det ingen sti, men greit å gå. Nå kommer man til et stort område som beverne har demt ned (kryss på kartet). Det er fascinerende å se både stiene, de nedgnagde trærne og byggverkene deres. Turen fortsetter videre forbi beverdemningen på sørsiden av bekken. Her er det litt kronglete å gå, men det er ikke så langt før man kommer inn på en smal og litt gjengrodd traktorvei. Etter en stund krysser den bekken, og så følger man bare veien/stien slakt nedover til hovedveien igjen. Og da er det bare 5 minutter på veien tilbake til Orrenesveien.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Donafjell, 450 moh, (Ca 3,5 timer)

Donafjell byr på flott utsikt over Vegår og hele Vegårshei. Turen tar normalt ca tre timer pluss 40 min sykkeltur t/r Orrneset. (hvis man går inn til "setra", bør man beregne ca 5 timer totalt)

Turbeskrivelse:

Ta sykkelen fatt fra Orrneset. Sykle inn traktorveien ved Skåltangen/Skålbekken og følg veien langs Nedre og Øvre Skålvann helt til til setra innerst i Øvre Skålvann. Syklene kan man sette fra seg ved bommen like før setra(kryss på kartet). Følg høyre side av innmarka ved setra nokså bratt oppover på en litt utydelig og umerka sti. Men den blir etterhvert grei å følge. Etter den første stigningen, krysses en bekk, og det blir litt mindre bratt innover. Stien er fortsatt litt utydelig noen steder, men så kommer man inn på en gml kjerrevei. Denne følges nordover til man krysser en bekk igjen, og etter den 1. flata etter bekken, tar man skarpt inn til venstre over en myr. Litt bløt og utydelig sti her også, men gå rett over myra, så blir stien tydeligere igjen når den går bratt opp til Donafjell. Her er det et bratt parti der man må holde seg fast i noen greiner, men det går greit å komme seg opp. Stien går opp gjennom et skar her, og like før man kommer helt opp, er det mulig å ta en liten avstikker til venstre ut mot Klomra. Her er det flatt og fint fjell å gå på, og flott utsikt ytterst på pynten. Tilbake til hovedstien kan man gå på fjell litt lengre mot vest til man kommer inn på hovedstien igjen. Her svinger stien bratt opp til høyre, og etter litt stigning kommer man opp på selve Donafjell med fantastisk utsikt over bla Vegår. Her passer det med en pause, og nyte utsikten (kryss på kartet). I rolig tempo vil man bruke 1,5 - 2 timer hit. Videre kan man gå på bart fjell nokså langt rett nordover, helt til det tipper svakt nedover igjen. Følg så en liten dal svakt mot høyre på en veldig utydelig sti, og ta så enda mer til høyre over en myr, og så bratt ned en kløft der det er mulig å følge en utydelig sti nedover. Når man kommer ned, hold igjen til høyre på stien tett opp til fjellveggen. Stien følges nokså nært fjellveggen hele veien svakt nedover, og til høyre forbi Steinknatten. Etterhvert kommer man inn på den gamle kjerreveien igjen, og snart er man tilbake til myra der man svingte av opp til Donafjell. Så følger man bare den gamle kjerreveien rett fram hele veien nedover (ikke ta av stien til venstre der man kom opp). Her er det lange, flate partier før det til slutt går bratt ned til Skåldalen. Så er det bare å gå traktorveien tilbake til setra og syklene. Tidsbruk ned fra Donafjell vil være ca 1, 5 time. God tur!

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail